این آنالیز توسط Popovich و Thompson در سال ۱۹۷۷ پایه گذاری شد و برای تعیین استاندارد های عددی تمپلیت نرمال از داده های مطالعات رشدی Burlington استفاده کرد.
در این آنالیز تمپلیت های جداگانه ای برای افراد با الگوهای رشدی افقی ، عمودی و نرمال طراحی شده است.
این آنالیز شامل یک جنبه استاتیک برای تعیین درجه ی بالانس یا عدم بالانس و محل آن، و یک جنبه ی دینامیک برای تعیین میزان و جهت رشدی مورد انتظار از افراد می باشد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Popovich F, Thompson GW. Craniofacial templates for orthodontic case analysis. In: Hardin JW, editor. Clark’s clinical dentistry. Philadelphia: J.B. Lippincott Company; 1976. P.1-15

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Eugene K., Computerized Burlington Cephalometric Analysis, Faculty of Dentistry, University of Toronto, 1985

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر