• طراحی فرزهای دندانپزشکی ، فرزهای مورد استفاده برای تراش حفره ۶،۸ یا ۱۰ تیغه دارند.
  • تیغه های فرز ؛ زوائد فاصله دار یکنواختی بر سر فرز هستند که به لبه های برنده ختم می شوند.
منبع:

Heymann  HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 6p173

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر