همان استخوان مجاور پریونتال لیگامنت است که شامل تعداد زیادی فایبرهای شارپی است. مشخصه ی آن لاملاهای نازک آرایش یافته در لایه های موازی با ریشه همراه با لایه های بینابینی است. درون alveolar bone proper قرار دارد. محدود به فک نیست وهر جای سیستم اسکلتال که لیگامنت ها و عضلات اتصال پیدا می کنند حضور دارند.

منبع:

Selvig KA. The fine structure of human cementum. Acta Odontol Scand. 1965;23:423.

Weinmann JP, Sicher H. Bone and bones: fundamentals of bone biology. ed 2. Mosby: St Louis; 1955.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر