بولا یک برجستگی حاوی مایع با قطر بزرگتر از ۱ سانتی متر است.این شرایط به علت تجمع مایع در اتصالات اپیدرم و درم یا یک شکاف در اپیدرم ایجاد می شود. بنابراین سطح آن صاف و گنبدی شکل است و با ترومای ناچیز به راحتی پاره می شود. بولا ها به صورت شایع در پفیگوس ، پمفگوئید ، سوختگی ، ترومای حاصل از اصطکاک (Frictional trauma) ، استیون ـ جانسون سندرم , Epidermolysis Bullosa دیده می شود.

منبع:

1-Color atlas of common oral diseases ; fifth edition 2016 ; Robert P. Langlais ; Craig S. Miller ; Jill S. Gehrig ; chapter 2

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Burket’s oral medicine diagnosis and treatment, tenth edition, ulcerative, Vesicular, Bullous lesions

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر