واژه ای است که دلالت بر نحوه قرار گیری و تمایل محوری دندان یا جهت بردار نیروی ارتودنسی و یا توصیف عناصر آناتومیک در صفحه عرضی و در جهت زبانی-گونه ای دارد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Nanda RS, Tosun YS. Biomechanics in orthodontics principles and practice. Quintessence Publishing Co 2010.

2.Rakosi T, Jonas I, Graber M. Orthodontic Diagnosis. Thieme medical publishers Inc 1993.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر