یکی از اجزاء دستگاه های متحرک و پلاک های فانکشنال است که به منظور ایجاد اکسپنشن قوس و حرکت دندان ها به سمت باکال به صورت فانکشنال به کار می رود. مکانیسم عملکرد آن به این صورت است که باکال شیلد با کنار زدن لب و گونه از قوس دندانی، فشار آن را بر قوس حذف کرده و در نتیجه با به هم خوردن تعادل نیروی زبان و گونه، دندان ها تحت نیروی زبان به باکال حرکت می کنند. همچنین عنوان شده است که باکال شیلد با ایجاد کشش در پریوست باعث تحریک رشد استخوان به سمت باکال می گردد ( Viscoelastic Effect ) که البته درستی این ایده مورد توافق جمعی نیست.

از جمله دستگاه هایی که واجد باکال شیلد هستند می توان از دستگاه فرانکل و دستگاه فانکشنال هیبرید نام برد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Phulari  BS. Orthodontics: Principles and Practice. New Delhi: JP Medical Ltd; 2011. p. 443.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر