کراس بایت ها از نظر وضعیت دندان و یا فک مسبب به دو نوع باکالی و پالاتی تقسیم بندی می شوند. در کراس بایت باکالی دندان مسبب در جهت باکالی نسبت به دندان مقابل خود قرار گرفته است و در کراس بایت پالاتالی عکس این حالت رخ می دهد.

 

منبع:

1.Graber LW, Vanarsdall RL, Katherine WL. Orthodontics; Current principles and techniques. Mosby Elsevier, 5th edition 2012.

2.Rakosi T, Jonas I, Graber M. Orthodontic Diagnosis. Thieme medical publishers Inc 1993.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر