استفاده از اسپلینتهای اکلوزالی برای کنترل براکسیسم شبانه مورد حمایت قرار گرفته است. اسپلینتهای  مختلفی برای براکسیسم استفاده می شوند که از دو ماده مختلف ساخته می شوند. این اسپلینتها ظاهر و خصوصیات متفاوتی دارند. استفاده از نوع آکریلی آن مفیدتر به نظر میرسد که در ماگزیلا  پوشش کاملی ایجاد می کنند و تماس دو طرفه، یکنواخت وهمزمان دندانها را در رابطه مرکزی (centric relation) ایجاد میکنند. این نوع از اسپلینتها فعالیت شبانه عضلات را کاهش میدهند. اسپلینتهای soft  کمتر استفاده میشوند و در کاهش براکسیسم کارایی اسپلینتهای سخت را ندارند ولی ساخت راحت تری دارند و میتوانند در مراحل اولیه درمان براکسیسم مورد استفاده قرار گیرند. یکی از انواع پیش ساخته این اپلاینس Bruxoguard soft splint است که بصورت محکم به قوس بالا متصل میشود و پلن صافی برای محافظت از دندانها ایجاد میکند.  استفاده از اسپلینت های نرم و سخت باعث کاهش نیروهای اکلوزالی و علائم بالینی میگردند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:
  1. Okeson JP. The effects of hard and soft occlusal splints on nocturnal bruxism. JADA 1987;114:788-791.
  2. Karakis D,Dogan A,, Bek B. Evaluation of the effect of two different occlusal splints on maximum occlusal force in patients with sleep bruxism: a pilot study. J Adv Prosthodont. 2014 Apr; 6(2): 103–108.
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر