استئونکروز مرتبط با مصرف بیس فوسفونات در فکین ; در بیمارانی که به دلیل مشکلات متعدد مربوط به استخوان هایشان دارو های خوراکی یا داخل وریدی بیس فوسفونات مصرف می نمایند ، استخوان نکروز شده و اکسپوز به محیط دهان به عنوان عارضه مصرف دارو می تواند مشاهده شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

https://emedicine.medscape.com/article/1447355-overview

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر