در اشکال  wheel و cup در دسترس هستند. در آنگل پروفیلاکسی با خمیر پالیشینگ به کار می روند. چون بریستل ها سفت هستند استفاده از آنها باید محدود به تاج باشد تا از آسیب به لثه و سمنتوم جلوگیری شود.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza. Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch50 p2832.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر