طی دهه ی۱۹۵۰ یک جراح اورتوپد سوئدی از ایمپلنت های داخل استخوانی پیی شل تیتانیومی استفاده کرد.موفقیت و قابلیت پیش بینی روش برنمارک در ارتباط با تماس مستقیم بین استخوان زنده وسطح ایمپلنت بدون تداخل بافت نرم است که این پدیده بعدها به نام استئواینتگریشن نامیده شد. تغییرات متعددی توسط A. Kirsch, G.A. Niznick, A. Schroeder ودیگران ارائه شد که به طور گسترده در حال حاضر استفاده می شود.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch1 p105

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر