اين پلاير براي برداشتن براكت هاي باند شده به دندان استفاده مي‌شود. این وسیله نوك هاي چيزل شكل داشته كه در دو فرم استريت (راست) و با زاويه ۶۰ درجه موجود است. لبه وج مانند رأس نوك ها بين لبه ‌هاي بيس براكت و سطح دندان (در جهت اینسیزال- جينجيوال) قرار داده شده و با يك نيروي Peeling به آساني براكت را به سمت بالا بلند و خارج مي‌كند. چون براكت هاي فلزي شكل ‌پذير هستند، اين نيرو به ادهزيو منتقل شده و شكست باند در سطح ادهزيو- براكت اتفاق مي‌افتد و الگوی مش براكت روي ادهزيو باقيمانده روي دندان قابل مشاهده است. پلاير با نوك هاي فرم Straight براي دباند كردن براكت هاي قدامي و نيز برداشت باقيمانده‌ هاي ادهزيو روي سطح مينا بعد از دباندينگ مفید است و نوك با زاويه ۶۰ درجه (كه اجازه دسترسي بهتر به نواحي خلفي را مي‌دهد) براي برداشت براكت هاي نواحي خلف استفاده مي‌شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Gurkeerat singh. Textbook of orthodontics. Third edition. Jaypee Brothers; 2015.

2.Phulari BS. Orthodontic principle and practice. Jaypee Brothers; 2011.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Phinney Dy, Halstead JH. Dental assisting Instrument guide. Second edition. Cengage Learning; 2014.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر