به Tip و Torque اعمال شده در براکت گفته می شود. قطعا مقادیر Prescription که بر اساس میانگین تهیه شده اند، تنها برای دندان های معمول و تیپیک مناسب هستند و  برای دندان های خاص صحیح نمی باشند.

منبع:

Proffit WR, Fields HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics. 5th ed. St. Louis: Mosby Elsevier; 2012.

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر