این وسیله  به دلیل اهمیت موقعیت دهی دقیق به براکت ها در مکانوتراپی درمان ثابت به کار می رود. Boon’s Gauge،Bracket Positioning Gauge و Direct Bonding Bracket Holder کمک فراوانی به قرار دهی براکت روی سطح دندان می کند. Boon’s Gauge برای تعیین ارتفاع قرار دهی براکت از لبه اینسیزال با اندازه های مختلف ۵/۳، ۴، ۵/۴، ۵ میلیمتر به کار می رود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Orthodontics: principles and practices. Phulari PS. Jaypee brothers medical publisher;2011.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر