عبارت Brachyfacial از دو واژه ی Brachy با ریشه یونانی به معنای کوتاه، و واژه ی Facial به معنای صورتی تشکیل شده است و به معنای صورت کوتاه می باشد. عبارت معادل آن Brachyprosopic می باشد که این عبارت نیز از دو واژه ی Brachy و واژه ی Prosopic به معنای “مرتبط با صورت” تشکیل شده است. در این حالت نسبت عرض صورت به ارتفاع صورت از حالت نرمال بیشتر است.

منبع:

1.Pithon MM, Rocha KS, Costa BD, Neves F, Barbosa GC, Coqueiro RD. Perceptions of brachyfacial, mesofacial and dolichofacial individuals with regard to the buccal corridor in different facial types. Journal of Applied Oral Science. 2014 Oct;22(5):382-9.

2.Badii KK, Uribe F, Nanda R. Maximizing facial esthetics in a brachyfacial class II deep-bite case. Journal of clinical orthodontics: JCO. 2009 Sep;43(9):591-9.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Klapper L, Navarro SF, Bowman D, Pawlowski B. The influence of extraction and nonextraction orthodontic treatment on brachyfacial and dolichofacial growth patterns. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. 1992 May 31;101(5):425-30..

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر