از دو واژه ی Brachy با ریشه یونانی به معنای کوتاه و واژه ی Cephlic به معنای سری تشکیل شده است و به معنای سر کوتاه و عریض می باشد. در این حالت نسبت عرض سر به طول سر از ۸۱% بیشتر است.

منبع:

 Lorinson D, Bright RM, White RA. Brachycephalic airway obstruction syndrome: A review of 118 cases. Canine practice (Santa Barbara, Calif.: 1990)(USA). 1997.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

 Fitch N. A mutation in mice producing dwarfism, brachycephaly, cleft palate and micromelia. Journal of morphology. 1961 Sep 1;109(2):141-9..

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر