حداکثر سرعت رشدی (جهش رشدی بلوغ) در دختران به طور متوسط در حدود ۱۲ سالگی و در پسران در ۱۴ سالگی رخ می دهد. لازم به ذکر است که در این مورد تفاوت های بین فردی قابل توجهی وجود دارد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Noar J. Interceptive Orthodontics. A Practical Guide to Occlusal Management. 1st Ed. Wiley & sons; 2014: P 5.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر