موقعیت یابی سه بعدی از استخوان فراهم می کند. در این مورد  داده های جمع آوری شده ی بیمار از موقعیت مشخصی (واقعی) بدست می آید و نیاز به ثبت و بنابراین خطاهای محاسباتی وجود ندارد.

منبع:

Lee H. Acoustical sensing and imaging. CRC Press Taylor & Francis Group: Boca Raton, FL; 2016:4–27.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر