این مواد داربست استئوکنداکتیو برای رشد استخوان فراهم می کنند اما ویژگیهای استئواینداکتیو ندارند. کاربرد این مواد موجب کاهش درد وناراحتی محل جراحی دوم می شود.

منبع:

Jensen OT, Shulman LB, Block MS, et al. Report of the Sinus Consensus Conference of 1996. Int J Oral Maxillofac Implants. 1998;13(Suppl):11–45.

Urist MR. Bone: formation by autoinduction. Science. 1965;150:893–899.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر