صفحه ای فلزی است که جهت فیکس کردن قطعات استخوان در هنگام عمل جراحی به کار می رود. این صفحات معمولا دارای سوراخ هایی هستند که به وسیله پیچ هایی به استخوان وصل می شوند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit WR., White RP., Sarver DM. Contemporary treatment of dentofacial deformity. St Louis: Mosby; 2003

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر