روندهای Bone augmentation را می توان برای افزایش عرض ریج و حفظ استخوان آلوئلارو افزایش حجم استخوان در ریج های آلوئلارناکافی برای قراردادن ایمپلنت ها در موقعیت پروتزی مطلوب انجام داد.

منبع:

Shanaman RH. The use of guided tissue regeneration to

facilitate ideal prosthetic placement of implants. Int J

Periodontics Restorative Dent. 1992;12:256–265.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر