پلنی است که از اتصال دو نقطه Nasion و Bolton تشکیل شده است.

از این پلن برای نشان دادن کرانیال بیس استفاده می شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:
  1. Ghom, Textbook of Oral Radiology, Elsevier India, 2008
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
  1. Basavaraj P. , An Atlas on Cephalometric Landmarks, JP Medical Ltd, 2013
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر