مرکز تحقیقات Bolton- Brush Growth Study

(BBGS) منشا گرفته از داده های طولانی مدت مطالعات طولی بر روی رشد انسان می باشد که در سال ۱۹۲۶ به همت Brush و با همکاری Wingate Todd و با مطالعه بر روی رشد و تکامل نرمال فیزیکی و روانی انسان شروع به کار نمود. مطالعه Bolton بر روی رشد و تکامل ساختارهای دندانی و صورتی با همکاری Holly Broadbent و به کمک بررسی های متوالی یک ساله بر روی نمای رادیوگرافیک ساختارهای اسکلتی در سال ۱۹۲۹ آغاز گردید. حدود ۶۰۰۰ نفر در این مطالعه وارد شدند که ۲۸۰۰ نفر از آن ها به  شرکت در مطالعه ادامه دادند. در سال ۱۹۷۰ زیر نظر Holly Broadbent نتایج مطالعات Bolton و Brush در هم ادغام گردیدند. مجموعه مطالعاتی ایشان دربر گیرنده بیش از ۲۰۰۰۰۰ کلیشه رادیوگرافیک از سر و مفاصل مهم بدن می باشد که در کنار هر کدام یادداشت هایی در مورد تاریخچه پزشکی، وضعیت دندانی، پزشکی و تغذیه ای افراد شرکت کننده در مطالعه وجود دارد. در سال ۱۹۸۰ و ۲۰۰۰ دو بار فراخوان به افراد شرکت کننده در این مطالعه داده شد که بیش از ۱۰۰ نفر از افرادی که در مطالعات اولیه بودند در بررسی اخیر حاضر شدند و نتیجه جالب توجه این بود که رشد در تمام طول دوران بلوغ نیز ادامه یافته است. امروزه تمامی داده های مربوط به این مطالعه به صورت دیجیتال نگهداری می گردد و مقالات متعددی برگرفته از این تحقیق ارزشمند منتشر شده است.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

www.dental.case.edu/boltonbrush

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر