این نقطه اولین بار توسط Brodbent معرفی شد و روی انحنای فوقانی رتروکندیلار فوسای استخوان اکسیپیتال قرار دارد.

این نقطه از تلاقی کندیل اکسیپیتال و فورامن مگنوم در بالاترین نقطه روی Postcondylar Notch ، در خلف کندیل اکسیپتال تشکیل شده است.

برای تعیین آن می توان از دو نقطه Basion و Opisthion استفاده کرد. به این ترتیب که نقطه Bo در وسط فاصله ی بین این دو نقطه واقع شده است.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:
  1. Jacobson ,Jacobson R.L. , Radiographic Cephalometry: From Basics to 3-D Imaging, 2nd ed, Quintessence Pub., 2006
  2. Basavaraj P. , An Atlas on Cephalometric Landmarks, JP Medical Ltd, 2013

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
  1. Basavaraj P. , An Atlas on Cephalometric Landmarks, JP Medical Ltd, 2013
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر