این ایندکس ارزیابی التهاب لثه اطراف دندان را فراهم می کند. پریودنتال یک میلی متر وارد سالکوس یا پاکت ناحیه ی دیستال خلفی ترین دندان در هرکوآدرانت در سمت باکال می شود وپس از ۳۰ ثانیه خونریزی در سطوح دیستال و فاسیال و مزیال ثبت می شود. این کار درسمت پالاتال تکرار شده و خونریزی تنها درسمت لینگوال ثبت می شود. درصد تعداد سطوح خونریزی دهنده با تقسیم تعداد سطوحی که خونریزی داشتند برتعداد کل سطوح دندانی (چهار سطح برای هر دندان) و ضرب در ۱۰۰محاسبه می شود. هدف نقاط خونریزی ۱۰ درصد یا کمتر خ.ب است اما ۰ ایده آل است.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch48 p2721-2722

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر