• سطح پشتی تیغه اکسکوایتور قاشقی ۱۴-۸-۱۵، Black spoon نام دارد.
  • Black spoon وسیله ای عالی برای بهبود کانتور وتماس نوار بدون برداشتن آن از روی دندان می باشد.
  • کانتور پروگزیمال باید محدب باشد وبرجسته ترین ناحیه آن در حد محل تماس صحیح ودر تماس با دندان مجاور باشد . ممکن است برداشت نگه دارنده وبرنیش کردن مجدد نوار به منظور شکل دهی بیشتر ضرورت یابد. تغییرات جزئی در کانتور وتماس نوار بدون برداشتن آن از روی دندان قابل انجام است با استفاده از Black spoon می باشد .
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch14 p396

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر