جلوگیری از تماسهای اکلوزال ممکنست در طی درمان ارتودنسی ثابت نیاز باشد. درمان موارد دیپ بایت، کراس بایت یا scissors-bite با دستگاههای ثابت ممکنست نیازمند باز کردن بایت به صورت موقت برای جلوگیری از دباند براکت و حرکت راحت تر دندان باشند.

باز کردن موقت و فوری بایت در طی درمانهای ارتودنسی ثابت با استفاده از پلیتهای اکلوزال متحرک انجام میشود.استفاده از این پلیتها علاوه بر سختی استفاده نیاز به همکاری بیمار دارد. باندینگ مواد ترمیمی بر سطوح اکلوزال دندانهای خلفی نیز روش دیگری برای برای باز کردن موقت بایت است. این روش نیاز به همکاری بیمار ندارد اما باندینگ ادهزیو این مواد برای مقابله با نیروهای اکلوزال بعلت عدم تراش دندان برای قرارگیری ماده قدرت کافی ندارد. عیب دیگر این روش اغلب باقی ماندن ماده پس از اتمام درمان است زیرا کاینسین اغلب قادر به تشخیص و تراش کامل ماده از سطح اکلوزال نمی باشد. انواع پیش ساخته مانند guray bite raiser نیز در دسترس هستند  که به راحتی پس از اتمام درمان خارج میشوند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:
  1. Roy AS, Singh GK, Tandon P, De N. An interim bite raiser. Int J Orthod Milwaukee.2013 Summer;24(2):63-4.
  2. Güray E. Temporary bite raiser. J Clin Orthod.1999 Apr;33(4):206-8.
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر