دیپ بایت دندانی از مشکلاتی است که به سختی توسط درمان ارتودنسی درمان می گردد. در درمان ارتدنسی ثابت، نیاز به باز کردن بایت قبل از عقب بردن دندان های قدامی ضروری به نظر می رسد. باز کردن بایت دندانی می تواند با کمک اینتروژن واقعی دندان های قدامی یا اکستروژن دندان های خلفی انجام شود. انتخاب مکانیک باز کردن بایت در موارد دیپ بایت اسکلتال به وضعیت رشدی بیمار وابسته است. در موارد شدید استفاده از روش جراحی مفید به نظر می رسد.
اکستروژن دندان های خلفی برای اصلاح منحنی اسپی بیش از حد در بیماران درحال رشد با زاویه پلن مندیبل صاف تا متوسط روش مناسبی می باشد. این روش ممکن است باعث افزایش ارتفاع تحتانی صورت گردد و اگر رشد کافی در کندیل انجام نشود اکستروژن دندان های خلفی منجر به چرخش فک پایین به سمت پایین و تشدید مال اکلوژن کلاس II می گردد.
استفاده از بایت پلن قدامی در بیماران در حال رشد باعث رویش افتراقی دندان های خلفی و تا حدود کمی اینتروژن دندان های قدامی می گردد. استفاده از سیم Reverse Curve روش دیگری برای باز کردن بایت در بیماران با منحنی اسپی تشدید شده است. این سیستم Two Couple باعث اکستروژن دندان های خلفی و تا حدودی اینتروژن دندان های قدامی می گردد. باند کردن مولرهای دوم و جینجیوالی تر قرار دادن تیوب روش دیگری است که در درمان ارتدنسی ثابت مورد استفاده قرار می گیرد. این روش ممکن است منجر به چرخیدن فک پایین به پایین و عقب شود که در بیماران با پلن مندیبل باز باید با احتیاط انجام گردد. خم های Tip Back نیز منجر به بالا آمدن مارژینال ریج مزیالی مولر می گردند و نیروی ملایم اینتروزیو به دندانهای قدامی وارد می کنند.
اینتروژن دندانهای قدامی کنترل بعد عمودی را آسانتر میکند که در بیماران با فاصله بین لبی زیاد و ارتفاع زیاد تحتانی صورت روش انتخابی می باشد. این روش می تواند با استفاده از یک سیم پیوسته که یکسری از دندان ها را Bypass می کند و یا با استفاده از سیم های Segmented و آرچ وایر اینترود کننده آگزیلاری انجام گردد .

منبع:

1.    Proffit WR, Fields HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics. 5th ed. St. Louis: Mosby Elsevier; 2012.
2.    Nanda R. Esthetics and biomechanics in orthodontics, 2nd ed. Louis: Mosby Elsevier. 2015.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر