فرآیندی که توسط آن آگاهی بیشتری از بسیاری عملکرد های فیزیولوژیکی بوسیله ابزار هایی که اطلاعاتی در مورد نحوه عملکرد دستگاه بیولوژیک مورد نظر در دست می دهد، حاصل می آورد تا فرد قادر به کنترل بهتر آن ها باشد. برخی از این فرآیند ها عبارتند از میزان ضربان قلب تونیسیته عضلانی، امواج مغزی و… . برای مثال فرد تعداد ضربان قلب را اندازه گیری می کند و سپس به وی آموزش داده می شود تا با آرام نمودن خود آن را کاهش دهد و این کاهش ضربان به وی نشان داده می شود. به این صورت فرد آموزش می بیند که با آرام نمودن خود می تواند بر روی تعداد ضربان قلب خود اثر بگذارد و فشار خون را کاهش دهد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Summers D. Longman advanced American dictionary. 2rd edition, Pearson Education Limited, 2007.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر