شامل نمک های سدیم و کلسیم و فسفات وسیلیکون دی اکسید است. وقتی این ماده در تماس با مایعات بافتی قرار می گیرد سطح پارتیکل ها با هیدروکسی آپاتیت پوشیده می شود و به پروتئین های زمینه ای آلی نظیر کندرووایتین سولفات و گلیگوز آمینوگلیکان ها می پیوندد واستئوبلاست ها را جذب می کند و باعث تشکیل سریع استخوان می شود.

منبع:

Nery EB, Lynch KL. Preliminary clinical studies of bioceramic in periodontal osseous defects. J Periodontol. 1978;49:523

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر