پنج واحد فانکشنال اصلی صورت عبارتند از جمجمه و قاعده آن، مجموعه بینی و استخوان فک بالا، استخوان فک پایین، دندان های فک بالا و زوائد آلوئولار آن ها و دندان های فک پایین و زوائد آلوئولار آن ها. به موقعیت قدامی استخوان های هر دو فک نسبت به ساختارهای فانکشنال صورتی و جمجمه ایBimaxillary prognathism  می گویند. این وضعیت می تواند همراه با مال اکلوژن های مختلف Angle رخ دهد. آنالیزهای سفالومتریک Steiner، Wits و McNamara معیارهایی برای تشخیص این وضعیت بر حسب نرم های جمعیتی مطرح نموده اند. اغلب این حالت، زیباترین الگوی صورتی است و بسیاری از ستارگان سینما دارای این نوع پروفایل می باشند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Jacobson A, Jacobson R. Radiographic Cephalometry from basics to 3-D imaging. 2rdedition 2006.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Proffit WR, Fields HW, Sarver DM, Ackerman JL. Contemporary orthodontics. Mosby Elsevier, 5th edition 2013.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر