واژه ای است که دلالت بر دو طرفه بودن نوعی ناهنجاری (مانند Bilateral Posterior Cross Bite)، مکانیک نیرویی و یا تکنیک خاصی (مانند Bilateral Sagittal Split Osteotomy) دارد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Rakosi T, Jonas I, Graber M. Orthodontic Diagnosis. Thieme medical publishers Inc 1993.

2.Graber LW, Vanarsdall RL, Katherine WL. Orthodontics; Current principles and techniques. Mosby Elsevier, 5th edition 2012.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر