یک روش جراحی فک پایین است که در آن با استئوتومی راموس می توان طول فک پایین را افزایش یا کاهش داد و فک پایین را به سمت قدام یا خلف حرکت داد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit WR., White RP., Sarver DM. Contemporary treatment of dentofacial deformity. St Louis: Mosby; 2003

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Epker BN., Stella JP., Fish LC. Dentofacial deformities integrated orthodontic and surgical correction. 2nd ed. St Louis: Mosby; 1995

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر