پنج واحد فانکشنال اصلی صورت عبارتند از جمجمه و قاعده آن، مجموعه بینی و استخوان فک بالا، استخوان فک پایین، دندان های فک بالا و زائده آلوئولار آن ها و دندان های فک پایین و زائده آلوئولار آن ها. به موقعیت قدامی دندان ها و زوائد آلوئولار در هر دو فک نسبت به ساختارهای فانکشنال صورتی و جمجمه ای Bialveolar Protrusion  می گویند. این وضعیت می تواند همراه با مال اکلوژن های مختلف Angle رخ دهد. آنالیزهای سفالومتریک Steiner، Wits و McNamara معیارهایی برای تشخیص این وضعیت بر حسب مقادیر نرمال جمعیتی مطرح نموده اند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Jacobson A, Jacobson R. Radiographic Cephalometry from basics to 3-D imaging. 2rdedition 2006.

2.Graber LW, Vanarsdall RL, Katherine WL. Orthodontics; Current principles and techniques. Mosby Elsevier, 5th edition 2012.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Proffit WR, Fields HW, Sarver DM, Ackerman JL. Contemporary orthodontics. Mosby Elsevier, 5th edition 2013.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر