• عبارت از ایجاد زاويه ۴۵ درجه نسبت به سطح خارجی دندان که به وسیله فرز شعله ای شکل یا روند الماسی ایجاد می شود.
  • عرض Bevel باید ۰٫۵-۲ میلی متر ، بسته به مقدار نسج دندانی از دست رفته وگیر مورد نیاز باشد. استفاده از بول غیر خطی کنگره ای به پوشاندن مارجین های ترمیم کمک می کنند.
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter  AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 9p244

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر