یکی از رویکردهای ارتقاء سلامت (Health promotion) است. هدف این رویکرد تشویق افراد برای به عهده گرفتن مسوولیت سلامت خودشان و انتخاب سبک زندگی سالم تر است. این رویکرد عمدتا بر این فرضیه استوار است که ارائه اطلاعات می تواند به تغییر رفتار دائمی منجر شود. این رویکرد، تخصصی است و از مجموعه ای از روش های مختلف مانند آموزش های نفر به نفر، و پویش های رسانه های جمعی استفاده می کند. آموزش بهداشت به بیماران توسط دندانپزشکان مثالی از این رویکرد است.

منبع:

Daly B, Batchelor P, Treasure E, Watt R. Essential Dental Public Health. UK: Oxford University Press. 2nd Ed; 2013: 107.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

خامی محمدرضا، رازقی سمانه، پاکدامن افسانه، و همکاران. گزیده ای از مبانی دندانپزشکی جامعه نگر (ترجمه). تهران: انتشارات رویان پژوه. چاپ اول (1391). صفحه 60-77.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی). سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی (مجموعه کتاب های مرجع دندانپزشکی). تهران: انتشارات جها دانشگاهی. چاپ اول (1394). صفحه 192-200.

 

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر