دستگاه Begg شكل تغيير يافته دستگاه Ribbon Arch می باشد كه با هدف كنترل بهتر ريشه به كار گرفته شد كه در آن آرچ وايرهای با مقطع دایره ای درون براكت توسط پين های برنجی نگه داشته ميشوند. انواع مختلفی از آرچ وايرهای کمکی نيز جهت تصحيح موقعيت ريشه دندان هاي مختلف به كار گرفته ميشوند كه در شیارهای عمودی براكت ها قرار ميگيرند و مانند پين، آرچ واير را نگه ميدارند.
خصوصيات دستگاه Begg شامل استفاده از آرچ واير استينلس استيل ۰۱۶/۰ اینچ بجای فلز قيمتی، چرخش براكت به منظور قرارگیری شيار براكت به سمت لثه بجای اكلوزال، و استفاده از فنرهای كمكی (Auxiliary Springs) برای كنترل بهتر ريشه دندان ها است.
در دستگاه Begg اصطكاك به علت كاهش سطح تماس سیم با براكت و نيز ضخامت سیم به حداقل رسيد. در اين سيستم نيز كنترل تكيهگاه با روش Tip كردن و سپس Uprigthting صورت ميگيرد. توسط اين دستگاه كنترل تاج و ريشه در سه بعد فضا تأمين ميشود.
دستگاه Begg امروزه بصورت هيبريد همراه با براكت هايي كه اجازه استفاده از واير با سطح مقطع چهارگوش در مراحل پاياني درمان را ميدهند گاهی هنوز هم كاربرد دارد.

تصویر دوّم شمای خلاصه ای از مراحل تکنیک Begg می باشد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

William R.Proffit, Henryw Fields, David M sarver. Contemporary orthodontics. 2013.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Begg PR, Kesling PC. Begg orthodontic Theory and Technique. Philadelphia: WB Saunders. 1977.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر