یک appliance متحرک فانکشنال است که توسط N.N.Bass طراحی شده و عمدتا از یک پلاک اکسپنشن تشکیل شده که اجزا دیگری به آن افزوده می شوند. صفحه اکسپنشن، سطح اکلوزال دندانهای فک بالا را می پوشاند و در بخش دندان پیشین دارای torquing spring است. تیوبهایی در بخش کناری دارد که می توان buccal shield ها را می توان به آن متصل نمود. در این وسیله Lip pad ها مانند دستگاه Frankle است. Flange هایی در سمت زبانی دارد که می توان آنرا به تدریج به سمت جلو آورد.

این وسیله می تواند به همراه High Pull HG xنیز استفاده شود.

منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page13

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر