بازروفیل ها لکوسیت های گرانولر با یک هسته نامنظم و پریده رنگ هستند که هسته آنها تقریبا به دو لوب تقسیم می شود و سیتوپلاسم آنها حاوی گرانول های آبی مایل به سیاه است. حدود ۱ درصد آنها مواد ضدانعقاد را به بافت های ملتهب می آورند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Miller-Keane Encyclopedia and Dictionary of Medicine, Nursing, and Allied Health, Seventh Edition. © 2003 by Saunders, an imprint of Elsevier, Inc.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر