• موادی هستند که برای جایگزینی عاج از دست رفته یا .. آندرکات های تراش رستوریشن های غیر مستقیم مورد استفاده قرار می گیرند. محافظت حرارتی برای پالپ ایجاد می کنند . در ضخامت ۰٫۵-۱/۵ مم قرار می گیرند واستحکام کافی برای ساپورت ترمیم پوشاننده را دارند. بیس ها بر دیواره پالپال واگزیال حفره تراش به کار می روند.
منبع:

Heymann  HO, Swift Jr. EJ,Ritter  AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 5p156

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر