به معني بند گذاري بوده كه پروسه‌‌اي است كه طي آن بند بر روي دندان تطابق داده و سمان مي‌شود. مراحل عمل بند گذاري عبارتند از:
مرحله اول Separation يا جداسازي: چون تماس ‌هاي بين دنداني محكم قرارگيري صحيح بند در محل خود را مشكل مي‌سازند، مي‌توان توسط وسيله‌اي كه مي‌تواند فنرهاي جداكننده يا الاستومريك ‌هاي حلقوي باشد بين دندان‌ها فاصله ايجاد كرد. براي اين كار جداكننده در بين دندان‌ ها براي مدت زمان كافي قرار داده مي‌شود كه باعث اعمال يك نيروي جداكننده به دو دندان مجاور شده و به اين ترتيب دندان ‌ها به آرامي از هم فاصله مي‌گيرند. سپس مي‌توان به راحتي بند را از محل تماس رد كرد و در جاي درست نشاند.
مرحله دوم تطابق دادن بند (Fitting) مي‌باشد. در اين مرحله اول سايز مناسب بند مطابق با اندازه دندان انتخاب مي‌گردد و سپس نشاندن آن انجام می شود كه در مورد مولر فك بالا توسط فشار اوليه دست روي سطح مزيال و ديستال بند است تا به نزديك حد مارجينال ريج برسد و سپس فشار به سطح مزيوباكال و ديستولينگوال وارد مي‌شود تا در جاي مناسب قرار گيرد. نشاندن نهايي كه با كمك نيروي سنگين عضلات جونده خود بيمار با بستن دهان و گاز گرفتن تأمين مي‌شود، در گوشه ديستولينگوال انجام مي‌گيرد. در مولرهاي فك پايين بند ابتدا بايد با فشار دست در سطوح پروگزيمال و سپس با نيروي جويدن در راستاي مارجين باكال در جاي خود نشانده شود. بند هاي پره مولر بالا با نيروهاي متناوب در باكال و پالاتال، و پره مولرهاي پايين تنها با نيروي وارده در سمت باكال در جاي خود نشانده مي‌شوند.
مرحله آخر سمان نمودن بند (Cementation) است كه مي ‌تواند توسط سمان‌ هاي جديد مخصوص ارتودنسي كه شامل تركيبي از گلاس ايونومر و مواد رزيني ‌هستند انجام شود. وجود فلورايد درسمان مشكلات ناشي از نشت از حاشيه بندها كه سبب دكلسيفيكاسيون دندان‌ها مي‌شد را كاهش داده است. تمام سطح داخلي بند توسط سمان پوشيده شده و سپس با فشار انگشت بند در جاي خود قرار مي‌گيرد، اضافات سمان كه پس زده شده‌اند، با كمك سوند از سطح لثه‌اي و سطح اكلوزال برداشته مي‌شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit WR, Fields HW, Sarver Contemporary orthodontics. St DM. Louis: Mosby; 2013.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

1. Gurkeerat Singh. Textbook of Orthodontics. Second Edition. Jaypee Brothers; 2007.
2. Melsen B. Adult Orthodontics. Wiley – Blackwell; 2012.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر