در ابتدا تنها راه عملي براي قرار دادن اتچمنت هاي ثابت روي دندان‌ ها قرار دادن آن ها روي بند و سپس سمان كردن بند به دندان ‌ها بود. بند هاي اوليه به صورت گيره مانند (Clamp) بودند كه دور دندان با كمك پيچ سفت مي ‌شدند. بعد از آن بند هاي دست‌ساز از جنس طلا با پلاير هاي مخصوص ساخته مي‌شد كه بر روي همه دندان ‌ها استفاده مي‌شد. هم ‌اكنون بند هاي پيش ساخته استيل مورد استفاده قرار مي‌گيرند كه محلي براي اتصال ساير آگزيلاري‌ ها مثل براكت، باكال تيوپ، لينگوال كليت و … فراهم كرده و اساساً براي دندان‌ هاي مولر مورد استفاده قرار مي‌گيرند. به علاوه اين بند ها داراي سايز هاي متنوع جهت تطابق با اندازه ‌هاي متفاوت دندان‌ ها در افراد مختلف هستند. قسمت اصلي بدنه بند دور تا دور دندان را در بر می گیرد و روي آن تيوب‌ هاي اصلي و آگزيلاري جهت قرارگيري آرچ‌واير اصلي و كمكي تعبیه می شوند. هم چنین در بعضي بند های فک بالا تيوب جهت اتصال فيس‌بو هدگير نيز لحيم مي‌ شود. در سمت پالاتال نيز بعضي بندها داراي اتچمنت هايي براي اتصال الاستيك ها و يا قرارگيري پالاتال بار و … هستند. موارد كاربرد بند عبارتند از: دندان ‌هايي كه قرار است نيروهاي سنگين متناوب به آنها وارد شود مانند دندان مولر فك بالا كه قرار است نيروي هدگير را دريافت كند، دندان ‌هايي كه به اتچمنت لبيال و لينگوال بطور همزمان احتياج دارند مانند مولرهايي كه به تيوپ هدگير و لينگوال آرچ نياز دارند (اتچمنت هاي منفرد لينگوال ممكن است بلعيده يا آسپيره شوند) و دندان‌ هايي كه تاج كلينيكي كوتاه دارند و براكت را به سختي مي‌توان در محل دقيق روي آن قرار داد (بند مي‌تواند لثه را به آرامي كنار زده و اتچمنت را در محل صحيح قرار دهد).

در مواردي نيز بند ها در طرح دستگاه ‌هايی مانند Pendulum، TPA، Nance و Lingual Arch برای سمان نمودن دستگاه در محل جهت نیل به اهداف درماني خاص مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit WR, Fields  HW, Sarver Contemporary orthodontics. St DM. Louis: Mosby; 2013.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
  1. Gurkeerat Singh. Textbook of Orthodontics. Second Edition. Jaypee Brothers; 2007.

2. Effectiveness of banding and bonding first permanent molars as part of fixed appliance therapy. University of Manchester; 2007.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر