تشكيل شده از دو بند بر روي دندان هاي مولر دوم شیری يا مولر اول دائمی و يك سيم يا بار ۳۶ ميل كه به بندها از سمت لينگوال لحيم شده و با سينگلوم دندان هاي ثنایای فک بالا يا پایین تماس مي‌يابد.
زماني كه چند دندان خلفي شيري از دست رفته باشند، جهت حفظ فضاي دندان هاي از دست رفته و جلوگيري از مهاجرت ساير دندان هاي مجاور به فضاي خالي، در صورتي كه دندان هاي ثنایای دائمي روييده باشند استفاده از اين دستگاه توصيه مي‌شود. این وسیله از حركت به سمت قدام دندان هاي خلفي و يا حركت به سمت خلف دندان هاي قدامي جلوگيري مي‌كند. فضا نگهدارنده Band & Bar مي‌تواند به صورت ثابت يا متحرك (كه در اتصالاتي كه به بندها لحيم شده‌اند فيت مي‌شود) به كار رود و در هر دو صورت باید ۱ تا ۵/۱ ميلي‌متر از بافت نرم فاصله داشته باشد و در ناحيه كانين‌ها به سمت لينگوال خم شود تا با رويش پره مولرها تداخل نكند. همچنين مي‌تواند در مزيال مولرهاي اول دائمي داراي لوپ هاي تنظيم باشد. چنانچه در فك بالا بايت بيمار عميق باشد نمی توان از نوع معمولی دستگاه (Lingual Arch) استفاده كرد. در این حالت مي‌توان از Nance Lingual Arch يا Transpalatal Arch استفاده نمود. Nance فضا نگهدار مؤثري است كه داراي تكمه آكريلي روي كام مي‌باشد و لذا با بايت بيمار تداخلي ندارد. Transpalatal Arch زماني استفاده مي‌شود كه در يك طرف قوس بيشتر از يك دندان شيري از دست رفته باشد و سمت ديگر دست نخورده باشد. در اين حالت اين وسيله از طريق جلوگيري از چرخش مزيالي دندان هاي مولر به فضاي دندان شيري از دست رفته از مهاجرت مزيالي آن ها جلوگيري كند. این وسیله در واقع از طريق اتصال محكم به سمت دست نخورده ثبات لازم براي حفظ فضا را فراهم مي‌كند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit WR, Fields  HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics. St Louis: Mosby; 2013.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Pinkham JR. Pediatric dentistry: Infancy through adolescence Philadelphia. WB Saunders; 1998.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر