زاویه محور فاسیال که در آنالیز Ricketts معرفی شد از تلاقی دو پلن Ba-N و پلن فورامن روتاندوم (Pt-Gn) تشکیل شده است. این زاویه در آنالیز McNamara به صورت زاویه بین خط Pt-Gn و خط عمود بر پلن Ba-N در نقطه Pt اندازه گیری می شود.
از آنجایی که نقطه ی ایجاد شده در اثر تلاقی دو خط Ba-N و Pt-Gn در آنالیز Ricketts به عنوان نقطه ی CC یا مرکز جمجمه شناخته می شود، در واقع زاویه محور فاسیال از زاویه Ba-CC-Gn تشکیل شده است.
میانگین این زاویه ۹۰ درجه است. زوایای کمتر نمایانگر چانه عقب رفته و زوایای بزرگتر نمایانگر چانه جلو آمده می باشند.

منبع:

Jacobson A. ,Jacobson R.L. , Radiographic Cephalometry: From Basics to 3-D Imaging, 2nd ed, Quintessence Pub., 2006

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

1.    Ricketts R.M, Perspectives in clinical application of cephalometrics. Angle Orthod 1981;55:795-803
2.    McNamaraJ.A. Brudon W.L., Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. Ann Arbor, MI:Needham Press, 2001

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر