• زاویه خطی داخلی ، محل اتصال دو سطح ( اگزیال وپالپال) در امتداد یک خط وراس اپکس به سمت دندان است.
  • گرد نمودن این لاین انگل به کاهش تمرکز استرس در ساختار دندان کمک می کند.
منبع:

Heymann  HO,Swift Jr. EJ, Ritter  AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 5p149-153

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر