به معني تيوب كمكي ميباشد كه معمولاً روي بند مولرهاي بالا و پايين علاوه بر تيوب اصلي كه محل قرارگيري آرچواير پايه است تعبيه ميشود.
تيوپ كمكي موارد كاربرد متعددي دارد كه بعضی از آن ها عبارتند از: ۱٫ در موارد استفاده از فنرهاي داراي انتهاي آزاد (Cantilever) جهت به قوس آوردن دندانهاي نهفته در حالیكه آرچواير پايه تيوپ اصلي را اشغال نموده است ميتوان فنر را درون تيوپ كمكي قرار داد. ۲٫ زماني كه در اواخر درمان مولر دوم بند يا باند ميشود ميتوان براي رديف كردن آن در حاليكه آرچواير سنگين پايه در بقيه قوس دنداني قرار دارد يك واير انعطافپذير مثل قطعهاي از واير A-NiTi را در تيوپ كمكي مولر اول قرار داد كه معمولاً مؤثرترين روش است.
۳٫ همچنين در استفاده از هرگونه آرچواير آگزيلاري از جمله اينتروژن و اكستروژن آرچ در مكانيكهاي Segmented Arch و نيز در تكميل Leveling با كمك آرچوايرهاي آگزيلاري كه به زير آرچ اصلي بسته ميشوند، اين آرچهاي كمكي درون تيوب آگزيلاري مولر قرار ميگيرند.
در واقع تيوب كمكي اين امكان را فراهم ميآورد كه در حاليكه تماميت قوس توسط آرچواير اصلي حفظ ميشود بتوان از آرچوايرهاي كمكي جهت انجام حركات خاص در دندان يا دندانهاي مورد نظر به طور همزمان استفاده كرد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit WR, Fields HW, Sarver Contemporary orthodontics. St DM. Louis: Mosby; 2013.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

1.Melsen B. Adult Orthodontics. Wiley – Blackwell; 2012.

2.Martins RP, Gandini LG Jr, Martins LP, Martins LP. Crimpable double tubes for segmental retraction. Orthodontics (chic). 2011;12 (4): 400-403.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر