در طی جراحی فک هنگامی که فک بالا به سمت بالا حرکت داده می شود فک پایین نیز به تبع آن حول کندیل در خلاف جهت عقربه های ساعت به سمت بالا می چرخد. این چرخش فک پایین را Autorotation of Mandible می گویند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit WR., White RP., Sarver DM. Contemporary treatment of dentofacial deformity. St Louis: Mosby; 2003

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Epker BN., Stella JP., Fish LC. Dentofacial deformities integrated orthodontic and surgical correction. 2nd ed. St Louis: Mosby; 1995

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر