این پلن از اتصال لبه ی فوقانی سوراخ گوش خارجی (Porion) به بوردر تحتانی کاسه چشم (Orbitale) تشکیل شده است.
این پلن که به پلن فرانکفورت مشهور است، در کنگره فرانکفورت به عنوان پلن مرجع افقی برای قرار دادن جمجمه ها در فضا در مطالعات و همچنین برای تعیین وضعیت سر در سفالومتری ها معرفی شد و هنوز هم در بسیاری از آنالیز های سفالومتری از آن استفاده می شود.
این پلن که به عنوان بهترین نشانه ی خط افقی آناتومیک شناخته می شود، با خط افقی واقعی که در وضعیت طبیعی سر مشخص می شود و به عنوان خط افقی فیزیولوژیک شناخته می شود، تفاوت های زیادی را در افراد مختلف می تواند نشان دهد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.    Jacobson A. ,Jacobson R.L. , Radiographic Cephalometry: From Basics to 3-D Imaging, 2nd ed, Quintessence Pub., 2006
2.    Proffit, W. R., Fields, H. W., & Sarver, D. M. (2007). Contemporary orthodontics. St. Louis,

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

1.    Craniometrische Konferenz zu Frankfurt- Verstandigung uber ein gemeinsames craniometrisches. Verfahren Arch Anthropol 1884;18:1-8

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر