• یکی از تکنیک های vital bleaching که با استفاده از نایت گاردخارج مطب انجام میشود.
  • دندان پزشک از بیمار قالب می گیرد ونایت گارد درست می کنند، توصیه می شود از ماده بلیچینگ کارباماید پراکساید ۱۰% تا ۱۵% برای این تکنیک استفاده شود.
  • از بلیچینگ قوس ماگزیلا شروع شود ، که به عنوان یک استاندرد ثابت برای مقایسه عمل کند.
منبع:

Heymann HO, Edward J. Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 12p310

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر