يكي از مشكلات نسبتاً شايع در مرحله Finishing وجود اختلاف در ميدلاين قوس‌هاي دنداني‌ است كه به همراه يك رابطه مختصر Cl II يا Cl III يكطرفه می باشد. اين حالت ممكن است ناشي از وجود اختلاف ميدلاين در شروع درمان باشد كه در مراحل اوليه كاملاً برطرف نشده، و يا به دليل بسته شدن نامتقارن فضای درون قوس رخ دهد. تصحيح اين اختلاف ميدلاين مي‌تواند با كاربرد الاستيك ‌هاي غير قرينه (Asymmetric Elastic) كه همان لاتكس الاستيك ‌هاي با سايزهاي متنوع، ۱/۸,۳/۱۶,۱/۴ و … هستند به صورت نامتقارن در دو سمت چپ و راست انجام شود. بدين صورت كه بسته به اينكه تصحيح شيفت ميدلاين در چه جهتي باشد از الاستيك ‌ها به صورت Class II و Class III در دو سمت استفاده مي‌گردد. مثلاً زماني كه هدف تصحيح ميدلاين فك بالا با شيفت قوس بالا به سمت راست باشد از الاستيك Cl II در سمت راست و الاستيك Cl III در سمت چپ استفاده مي‌شود در حاليكه آرچ‌واير با مقطع چهارگوش در فك پايين و آرچ‌واير با مقطع دایره ای در فك بالا قرار داده مي‌شود.
همچنين مي‌توان الاستيك Cl II يا Cl III را در يك طرف با يك الاستيك مورب (Diagonal) قدامي براي آوردن ميدلاين ها بسوي هم تركيب كرد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit WR, Fields  HW, Sarver Contemporary orthodontics. St DM. Louis: Mosby; 2013.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Gianelly AA. Asymmetric space closure. Am J Orthod Dentofac orthop 1986; 90: 335-341.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر